1. Navigacija
  2. Sadržaj

Ured predsjednika Republike Hrvatske

  • 20 02 2013
  • 20 02 2013

20 02 2013

Predstavljanje rezultata istraživanja ''Škola i socijalna integracija mladih u Vukovaru'' 

Na poziv predsjednika Republike Hrvatske, u Uredu predsjednika RH predstavljeni su rezultati desetogodišnjeg istraživanja Škola i socijalna integracija mladih u Vukovaru. Praćenje promjena 2001.-2011., koje su proveli profesori Dinka Čorkalo Biruški i Dean Ajduković s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu sa svojim suradnicima.
Ovo istraživanje pratilo je integracijske procese djece i mladih u Vukovaru od 2001. do 2011. godine. Autori istraživanja su u desetogodišnjem razdoblju pratili promjene stavova prema školovanju, te međuetnička ponašanja djece i odraslih. U istraživanju je sudjelovalo 4.800 ispitanika, učenika osnovnih i srednjih škola u kojima se nastava odvija na hrvatskom i na srpskom jeziku i pismu te njihovih roditelja. 
Rezultati su pokazali da su tijekom vremena stavovi prema nekim oblicima školovanja kao i međuetnički stavovi postali pozitivniji. Međutim, te su promjene vrlo male, što upućuje na sporu socijalnu obnovu zajednice nakon rata i složene poslijeratne okolnosti odnosa većine i manjine. Također se pokazalo da su međuetnički stavovi i ponašanja roditelja pozitivniji od onih u djece.
Rezultati upućuju, prema mišljenju autora istraživanja, na to da se škola, ne dovodeći u pitanje manjinska prava na posebne oblike obrazovanja, može kreativno iskoristiti kao prostor za socijalnu integraciju mladih u čemu treba aktvina podrška i zalaganje odraslih.
Otvarajući skup predsjednik Josipović je pozvao na "uvažavanje specifičnosti i poštivanje prava nacionalnih manjina, ali i na zajednički život - ne jednih pored drugih, nego zajedno rješavajući probleme". Dodao je kako "nas možda neki od podataka iz istraživanja ne mogu razveseliti, ali se moramo s njima součiti. Iznimno je važno da oni koji nose odgovornost za odluke učine sve da život Hrvata i Srba u svakom kraju Hrvatske bude život ravnopravnih ljudi koji se međusobno uvažavaju i poštuju."
Hrvatski predsjednik na skup je pozvao ministra znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića, ministra branitelja Predraga Matića, gradonačelnika Vukovara Željka Sabu, predstavnika srpskih manjinskih udruga, veleposlanike Republike Srbije, Norveške i SAD-a te ravnatelje osnovnih i srednjih škola u Vukovaru od kojih su mnogi sudjelovali u raspravi nakon predstavljanja istraživanja.

  1. Navigacija
  2. Sadržaj